Է-ՀԴՄ

ehdm-logo-02

ԱՌԱՋԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԴՄ-ն Հայաստանում՝ առցանց առևտրի համար:

 • 100% համապատասխանում է էլեկտրոնային ՀԴՄ պահանջներին
 • Էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոնի տրամադրում Կանխիկ և Անկանխիկ 
  վճարումների համար
 • Թվային կտրոնի տրամադրում  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ Է-ՀԴՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՅՏ

  ԻՆՉՊԵ՞Ս ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ

  Է-ՀԴՄ + StoreX

  Կառավարեք Ձեր առևտուրը StoreX առևտրային ծրագրում ՝ մուտքագրեք ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ քանակությամբ ապրանքներ։ Վաճառեք կանխիկ կամ անկանխիկ՝ վաճառքը ավտոմատ կգրանցվի ՀՀ ՊԵԿ համակարգում և էկրանին կհայտնվի էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոնը

  Ուղարկեք վճարային հարցումները SMS կամ այլ հաղորդակցման միջոցներով՝ ստացեք վճարումներ քարտերով և QR-ի միջոցով։

             

  Է-ՀԴՄ API

  Ինտեգրեք կայքը կամ առևտրային ծրագիրը Է-ՀԴՄ API սերվիսի հետ՝ գրանցեք վաճառքները ՀՀ ՊԵԿ համակարգում ավտոմատ և գեներացրեք էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն։

  Ինտերնետային խանութներ

  Առաքման ծառայություններ

  Առցանց ծառայություններ

  Կոմունալ և սպասարկման վճարներ

  Տաքսի

  ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՐԱՆՑՎԵԼ

  Ներբեռնեք ՀՀ ՊԵԿ-ում Է-ՀԴՄ գրանցման ուղեցույցը։

  Գրանցվեք StoreX համակարգում կամ ինտեգրեք Ձեր առցանց խանութը /առևտրային ծրագիրը Է-ՀԴՄ API հետ։

  Գրանցեք Է-ՀԴՄ ՀՀ ՊԵԿ-ում։

  Վաճառեք ապրանքներ և ծառայություններ՝ ավտոմատ գրանցեք առևտուրը ՀՀ ՊԵԿ համակարգում և գեներացրեք էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոնը։

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

  Է-ՀԴՄ API

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

  Է-ՀԴՄ API

   
  ԾառայություններՍակագին (ՀՀ դրամ)*
  Է-ՀԴՄ-ի գրանցում (միանվագ)30.000

  Է-ՀԴՄ-ին ինտեգրելու համար անհրաժեշտ API սերվիսների տրամադրում և ինտեգրման ընթացքում խորհրդատվություն (միանվագ)

  30.000

  Խորհրդատվական այց (միանվագ)3.600
  Սպասարկում (ամսական) մինչև 3,000-ը ներառյալ գործարք3.000
  Սպասարկում (ամսական) 3,001-ից մինչև 10,000-ը ներառյալ գործարք30․000
  Սպասարկում (ամսական) 10,001-ից մինչև 25,000-ը ներառյալ գործարք120.000
  Սպասարկում (ամսական) 25,001-ից մինչև 50,000 գործարք180.000
  Սպասարկում (ամսական) 50,000-ից ավել գործարք
  300.000
  SMS Հաղորդագրության միջոցով կտրոնի և վճարային հարցումների ուղարկում (յուրաքանչյուրի համար)

  12

  Քարտով և QR, Link (հղումով) վճարումներ**Անվճար

  Է-ՀԴՄ + StoreX

   
  ԾառայություններՍակագին (ՀՀ դրամ)*
  Է-ՀԴՄ-ի գրանցում (միանվագ)30.000

  Խորհրդատվություն և ուսուցում (միանվագ)

  Անվճար
  Խորհրդատվական այց (միանվագ)3.600
  Վաճառողների (օգտատերերի) հասանելիություն՝ 3-ից սկսած յուրաքանչյուրի համար (միանվագ) 6000
  Սպասարկում (ամսական)3.000
  Գործարքների առավելագույն քանակ (ամսական)Անսահմանափակ
  SMS Հաղորդագրության միջոցով կտրոնի և վճարային հարցումների ուղարկում (յուրաքանչյուրի համար)12
  Քարտով և QR, Link (հղումով) վճարումներ**Անվճար

  * Ավելացված  արժեքի հարկը (ԱԱՀ) ներառված է:

  ** Ծառայությունը տրամադրվում է գործընկեր բանկերի կողմից՝ վերջիներիս հետ կնքվող սպասարկման պայմանագրերով սահմանվող սակագներով։

  Մեր ծառայություններից օգտվում են